,

ചുണ്ടയില്‍ കുടുങ്ങി സ്രാവ്, തട്ടിയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച് കൂറ്റന്‍ മുതലയും ;വീഡിയോ


ചുണ്ട ഇടുമ്പോൾ വമ്പൻ മത്സ്യം തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്വദേശിയായ നാറ്റ് ബണേഴ്സണും സുഹൃത്തിനൊപ്പം നദിയിൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ ഒരു വമ്പൻ സ്രാവ് ആയിരുന്നു ചൂണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയത് എന്നാൽ ഇരുവരുടെയും സന്തോഷം തകർക്കുന്നത് ആയിരുന്നു പിന്നീട് നടന്നത് സ്രാവിനെ ബോട്ടിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു വമ്പൻ മുതല് സ്രാവിനെ തട്ടിയെടുക്കാൻ എത്തുകയായിരുന്നു. നാറ്റ് സകലശക്തിയുമെടുത്ത് മുതലയെ വലിച്ചുകയറ്റാൻ ശ്രിച്ചു. എന്നാൽ തന്‍റെ ഇരയെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മുതല തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഏറെനേരം പിടിവലി നടത്തിയെങ്കിലും ഒടുവിൽ തന്നെ ശ്രമങ്ങൾ പാഴ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ നാറ്റ് ചൂണ്ടയുടെ നൂൽ മുറിച്ചു വിടുകയായിരുന്നു

What do you think?

-1 points
Upvote Downvote

Total votes: 1

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 1

Downvotes percentage: 100.000000%