,

ടാപ്പിലെ അഴുക്ക് പെട്ടന്ന് കളയാം


അടുക്കളയിലെ ടാപ്പിൽ എപ്പോഴും നിറയെ അഴുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. എല്ലാംപൈപ്പുകളിലും അഴുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അടുക്കളയിലെ പൈപ്പിൽ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അഴുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ടാപ്പ് എങ്ങനെ സിമ്പിളായി ക്ലീനായി വൃത്തിയാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഒരു ബൗളിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അപ്പക്കാരം സോഡാ പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ശുഷ്ക എന്നിവ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു പാത്രം കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പോന്ജ് അല്ലെങ്കില്‍ സ്ക്രബ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി തേച്ചു കൊടുക്കുക.. ഇനി ടാപ്പ് അല്പം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴിവുകൾ ടാപ്പ് നല്ല ക്ലീൻ ആയി പുതിയത് പോലെ ഇരിക്കും. സോപ്പിനൊപ്പം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിച്ച് പാത്രങ്ങൾ കഴുകിയാൽ നല്ല നിറം ലഭിക്കും പാത്രം കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്രബറുകൾ എപ്പോഴും ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%