,

ഡിംപിളും ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയും നേർക്കുനേർ; ഡിംപലിന് എതിരെ പരാതിയുമായി ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയും മജിസിയയും


ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ത്രി ആരംഭിച്ചിട്ട് രണ്ടാഴ്ച ആകുന്നതേയുള്ളൂ. ഫെബ്രുവരി 14 ന് 14 പേരും ആയിട്ടാണ് ബിഗ്ബോസ് സീസൺ ത്രീ ആരംഭിച്ചത്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോൾ 16 മത്സരാർത്ഥികളാണ് ബിഗ്ബോസ് സീസൺ ത്രീ യിലുള്ളത് ആദ്യത്തെ ആഴ്ച വളരെ ശാന്തമായി ട്ടാണ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച കഥ മാറുകയാണുണ്ടായത്. ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ ചെറിയ പൊട്ടലും ചീറ്റലും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. dimple ഉം മിഷനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ബിഗ്ബോസ് ഹൗസിലെ പല മത്സരാർത്ഥികളും. ആദ്യമൊക്കെ അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ സൗഹൃദവലയത്തിൽ ഒതുങ്ങിനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും ഇവ മറനീക്കി പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ആണ് ഇപ്പോൾ മുഖാമുഖം പോരാടുന്നത്.

What do you think?

-1 points
Upvote Downvote

Total votes: 1

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 1

Downvotes percentage: 100.000000%