,

മിഷേൽ-ഡിംപൽ യുദ്ധത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച് യാത്ര … യഥാർത്ഥ ഡിംപൽ വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളു, അമ്മ പറയുന്നു; വീഡിയോ


ലാലേട്ടനെത്തുമ്പോൾ മിഷേലിന് അടിയുടെ പൂരം എല്ലാം ഞങ്ങൾ പൊളിച്ചടുക്കി .. മിഷേൽ-ഡിംപൽ യുദ്ധത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച്, നന്മയുടെ യാത്ര യഥാർത്ഥ ഡിംപൽ വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളു അമ്മ പറയുന്നു . സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ബിഗ് ബോസ്സ് ഹൗസിലും ഡിമ്പാലിന്റെ യൂണിഫോം ചർച്ചകൾ കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുമ്പോൾ സത്യം തേടി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതാണ്. ജൂലിറ്റിന്റെ കട്ടപ്പനായിലേക്. കൂട്ടത്തിൽ ഡിമ്പാലിന്റെ വീട്ടിലേയ്ക്കും. ഡിമ്പാലിന്റെ പപ്പയെയും മമ്മിയെയും ജൂലിറ്റിന്റെ അമ്മയെയും അച്ഛനെയും മുത്തശ്ശിയെയും വരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. യൂണിഫോമിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു ധാർഷ്ട്യമാണ് ഡിമ്പാലിനു. അതൊന്നും നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല പോലും. ജൂലിയാറ്റ് എന്നൊരു കഥാപാത്രം ഉണ്ടോ… യൂണിഫോം പുതിയതായി തയ്പ്പിച്ച് താണോ…?? നട്ടെല്ലിലെ അസുഖം. തട്ടിപ്പാണോ…?? വഴിയിൽ ഒരു ശവപ്പെട്ടിക്കട ഉണ്ടോ…?? ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയാം

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 4

Upvotes: 2

Upvotes percentage: 50.000000%

Downvotes: 2

Downvotes percentage: 50.000000%